Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună-dispoziție

Timothy D. Walker

Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună-dispoziție

Pret:

31
20
Lei


Mai multe detalii »
Finlanda a surprins o lume întreag? în 2001, când elevii au ob?inut cele mai bune scoruri la testul interna?ional PISA, care evalua, în premier?, competen?ele de gândire critic? ale ?colarilor din peste 30 de ??ri ? de la SUA ?i Germania la "tigrii" din Asia de Sud-Est. Finlanda a r?mas în top ?i la urm?toarele evalu?ri interna?ionale, ridicând întrebarea: Cum se face c? elevii din micul stat nordic - unde zilele de ?coal? sunt mai scurte, temele, aproape inexistente, iar testele standardizate sunt o raritate - au reu?it s? ob?in? scoruri la nivelul suprasolicita?ilor ?colari asiatici? Plecat din SUA, pentru a preda la clasa a cincea într-o ?coal? din Helsinki, autorul a aflat în scurt? vreme secretele reu?itei finlandeze. De la pauzele de relaxare ?i crearea sentimentului de apartenen?? între elevi pân? la esen?ializarea materiei în "minilec?ii" ?i co-planificarea orelor împreun? cu elevii, cartea v? încurajeaz? s? adapta?i din metodele din miraculoasa ?coal? finlandez?. --- "Pentru ca înv??area s? se produc? în mod autentic, aceasta ar trebui s? devin? "spa?iul de întâlnire" dintre profesori, elevi ?i lumea real?. Construirea acestui spa?iu de întâlnire presupune alinierea mai multor condi?ii. Despre aceste condi?ii ?i despre maniera în care le putem dezvolta ne vorbe?te Timothy Walker, care descifreaz? simplu ?i clar cheile succesului finlandez în educa?ie. Aceast? carte nu este despre Finlanda ?i despre un sistem de educa?ie, ci despre copii, despre modul în care, oriunde ?i oricând, starea lor de bine, serviciile de suport pentru înv??are, contactul cu natura, autonomia ?i încrederea fac ca lumile de multe ori paralele ale profesorilor ?i elevilor s? se întâlneasc? ?i s? genereze experien?e relevante de înv??are. Dac? analiz?m cele 33 de strategii propuse aici, vom observa c? lucrurile simple, care stau în puterea noastr?, sunt de fapt cele care fac diferen?a. În România de azi, singura cale solid? de transformare a educa?iei este cea a profesorilor care vor ?i care pot s? fac? diferen?a între confortul ?i nep?sarea "lumilor paralele" ?i "spa?iul comun de întâlnire" al experien?elor autentice de înv??are." ? Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, decan al Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei, Universitatea din Bucure?tiCuprins extins: Cuprins Mul?umiri Cuvânt?înainte Introducere Capitolul 1. Starea de bine Introduce?i în orar pauze de relaxare Îmbina?i înv??area cu mi?carea Ave?i grij? s? v? reface?i for?ele dup? orele de ?coal? Simplifica?i spa?iul de înv??are Împrosp?ta?i aerul din clas? Ie?i?i în natur? Men?ine?i o atmosfer? lini?tit? în clas? Capitolul 2. Sentimentul de apartenen?? Alc?tui?i o echip? de asisten?? pentru elevi Încerca?i s? cunoa?te?i mai bine fiecare copil Juca?i?v? împreun? cu elevii dumneavoastr? S?rb?tori?i realiz?rile elevilor Participa?i la împlinirea aspira?iei comune a clasei Pune?i cap?t h?r?uirii între elevi Încuraja?i elevii s? se sprijine între ei Capitolul 3. Autonomia Acorda?i?le elevilor mult? libertate înc? de la început Rezerva?i?v? câteva intervale?tampon Oferi?i alternative Planifica?i activit??ile ?colare împreun? cu elevii Crea?i situa?ii reale de înv??are Cere?i responsabilitate din partea elevilor Capitolul 4. M?iestria Preda?i doar no?iunile de baz? Extrage?i din manuale con?inutul relevant Valorifica?i avantajele tehnologiei Aduce?i muzica în s?lile de clas? Oferi?i?le elevilor mai mult? îndrumare Pune?i elevii s? î?i dovedeasc? cuno?tin?ele Discuta?i notele împreun? cu elevii Capitolul 5. Mentalitatea C?uta?i s? atinge?i starea de flux Fi?i mai gro?i de obraz Colabora?i cu colegii în pauza de cafea Invita?i la ore speciali?ti Bucura?i?v? în tihn? de vacan?e Nu uita?i de buna dispozi?ie Referin?e bibliografice

Carti de acelas autor: Timothy D. Walker

Am găsit ceva asemănător
Puterile subconștientului
Joseph Murphy
35.34lei
Efectul de undă
Aurora Liiceanu
37.20lei
CD Audiobook. Inamicul este egoul
Ryan Holiday
49.00lei

Alte recomandări

Poate vă interesează?
Codul penal. Comentariu pe articole
Lavinia Valeria Lefterache
464.07lei
Dicționar de sinonime
Irina Preda
20.46lei

Prima pagina