Limba și literatura română. Ghidul profesorului. Clasa a VIII-a

Sofia Dobra, Monica Halaszi, Horia Corches, Anca Davidoiu Roman, Florentina Samihaian

Limba și literatura română. Ghidul profesorului. Clasa a VIII-a

Pret:

34
30
Lei


Mai multe detalii »
Venind î n sprijinul celor care predau dup ă noua program ă ş i dup ă manualul ART KLETT , prezentul ghid î nso ţ e ş te profesorul zi de zi în demersul s ă u de preg ă tire ş i sus ţ inere a lec ţ iei , anticipâ nd dificult ăţ ile pe care le poate î nt âmpina . Lucrarea cuprinde : noutățile programei de gimnaziu actuale, cu inserții de repere teoretice, utile indiferent de suportul folosit pentru predare; sugestii de aplicare a noii programe , la clasa a VIII- a; prezentarea ş i argumentarea viziunii manualului ART KLETT; sugestii privind evaluarea ; proiectarea demersului didactic pe baza manualului ART KLETT ( planificarea calendaristic ă ş i proiectarea pe unit ăţ i de î nv ăţ are ); sugestii de utilizare a manualului ART KLETT: cum poate fi abordat ă fiecare lec ţ ie din toate cele ş ase unit ăţ i de î nv ăţ are incluse; documente ş colare importante ş i alte numeroase anexe .

Carti de acelas autor: Sofia Dobra, Monica Halaszi, Horia Corches, Anca Davidoiu Roman, Florentina Samihaian

Am găsit ceva asemănător

Alte recomandări

Poate vă interesează?
Munca actorului cu sine însuşi (Vol. I)
Konstantin Sergheevici Stanislavski
37.20lei
Edda
Magda Petculescu
31.25lei
Cultul Fecioarei Maria
Michael P. Carroll
27.89lei
Revista ARTA # 38-39
Magda Carneci
23.25lei

Prima pagina