Un joc fara reguli

Lucian Boia

Un joc fara reguli

Pret:

20
00
Lei


Mai multe detalii »
?Împ?r?im istoria în buc??i, pe tran?e cronologice, domenii, probleme, structuri, în timp ce Istoria adev?rat? le cuprinde pe toate de-a valma. Punem în istorie o ordine pe care Istoria nu o are. Ne referim la Antichitate ori la Evul Mediu, ca ?i când asemenea împ?r?iri chiar ar exista. La fel, identific?m o istorie economic?, social?, cultural?, politic? ?i a?a mai departe. Sunt simple sertare, pe care noi le-am confec?ionat ?i pe care am lipit etichete. De asemenea, fiecare fapt în parte e construit sau reconstruit, extras din încurcata ?es?tur? a Istoriei ?i învestit astfel cu o existen?? de sine st?t?toare. Nu e de negat câtu?i de pu?in utilitatea, necesitatea chiar, a unui asemenea demers. Trebuie un dram de ordine, pentru a face trecutul cât de cât inteligibil. Construim ceea ce Max Weber a numit «tipuri ideale», nici adev?rate, nici neadev?rate; precum pipa lui Magritte. Totul e s? nu uit?m c? aceast? vast? reamenajare e opera noastr?, s? nu pretindem c? a?a ar fi pur ?i simplu Istoria. Nu e Istoria, sunt istoriile. Istoria autentic? e un amalgam nediferen?iat în neîncetat? fierbere. Opera?ia de «disciplinare» ?i «sistematizare» ne apar?ine. Istoricul e un neobosit f?uritor de coeren??. Sub bagheta lui, totul ajunge s? se lege, toate se explic?, iar trecutul se încarc? cu semnifica?ii.? (Lucian BOIA) ?Civiliza?ia european? e în curs de restructurare radical? nu în urma vreunei invazii, ci a acceler?rii istoriei, cu schimb?rile inevitabile de paradigm?. Se schimb? totul ? ?i repede: condi?iile de trai, reperele culturale, mentalit??ile, comportamentele? Aceasta e principala provocare a anilor ce vor veni. Sunt toate indiciile c? ne vom instala durabil într-o istorie fluid?, extrem de schimb?toare, cu totul alta decât lumea, nu imobil?, dar cu evolu?ii lente ?i aproape imperceptibile la scara unei vie?i umane, pe care au cunoscut-o înainta?ii no?tri. E, a?adar, cu totul alt? poveste decât ?sfâr?itul Antichit??ii?: povestea, care abia începe a fi scris?, a unui viitor cu totul diferit decât trecutul. S? ne ?inem bine, e ame?itor!? (Lucian BOIA) Ilustra?ia copertei: René Magritte, La Trahison des images (1929)

Carti de acelas autor: Lucian Boia

Am găsit ceva asemănător
Despre guvernarea reprezentatitva
John Stuart Mill
19.90lei
Cea mai frumoasa poveste Vol. 2
Adrian Cioroianu
52.00lei
Europa
Brendan Simms
64.95lei
Viitorul declasificat
Mathew Burrows
34.90lei
Tragedia Uniunii Europene
George Soros
30.83lei
Opinia publica
Walter Lippmann
56.83lei
Cea mai frumoasa poveste
Adrian Cioroianu
35.00lei
Eu votez DNA!
27.94lei
Trei sute de ceausesti liliputani
Ciprian Macesaru
17.00lei

Alte recomandări
Pe urmele crimelor
Mark Benecke
27.00lei
Istoria Europei, Vol. 5
Milza Pierre
30.99lei
Alaturi de Wehrmacht
Rolf-Dieter Muller
42.00lei
Stapanii Lumii. O istorie a conspiratiilor
Juan Carlos Castillon
15.99lei

Poate vă interesează?
Vecini in vremuri de restriste
Diana Dumitru
39.95lei
Democratia sub asediu
Armand Gosu
39.90lei
Nu tradati, va rog!
Corneliu Zeana
7.99lei
Lumea in care traim
Richard Haass
49.99lei
Crimele Revolutiei Franceze
Bronislaw Baczko
21.99lei

Prima pagina