Legislația societăților. Actualizat la 16.10.2020 (ediție spiralată)

Smaranda Angheni

Legislația societăților. Actualizat la 16.10.2020 (ediție spiralată)

Pret:

34
32
Lei


Mai multe detalii »
Aceast? edi?ie cuprinde modific?rile la zi ale actelor normative publicate în Monitorul Oficial, precum ?i deciziile Cur?ii Constitu?ionale ?i hot?rârile Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie incidente, printre care ?i Decizia nr. 55/2020 (nepublicat? înc?). Multitudinea de note de subsol, corela?iile legislative, indexul alfabetic, precum ?i denumirile marginale ad?ugate de redac?ie articolelor Legii nr. 31/1990 pentru facilitarea utiliz?rii textului legii fac din Legisla?ia societ??ilor un instrument indispensabil în activitatea zilnic? a oric?rui profesionist. Din cuprins: societ??i ?i Registrul Comer?ului pia?a de capital stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii întreprinderilor mici ?i mijlocii institu?iile financiare nebancare opera?iunile de leasing ?i societ??ile de leasing organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ?i societ??ile de administrare a investi?iilor desf??urarea activit??ilor economice de c?tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ?i întreprinderile familiale Puncte forte: reglement?ri actualizate La Zi conform ultimelor modific?ri corela?ii legislative Decizii ale Cur?ii Constitu?ionale ?i ICCJ incidente note relevante index alfabetic scurt istoric al fiec?rui act normativ note privind modific?ri terminologice

Carti de acelas autor: Smaranda Angheni

Am găsit ceva asemănător
Drept administrativ. Volumul I. Ediția 5
Dana Tofan Apostol
74.31lei

Alte recomandări
Codul de procedură civilă
Traian Cornel Briciu
25.02lei

Poate vă interesează?
G. Ibrăileanu. Opere (Vol. V)
Garabet Ibraileanu
144.52lei
Revista ARTA # 38-39
Magda Carneci
23.25lei

Prima pagina