Povestea lui Lisey

Stephen King

Povestea lui Lisey

Pret:

49
99
Lei


Mai multe detalii »
Acum o miniserie de excep?ie, cu Julianne Moore în rolul principal, transmis? de Apple TV+ ?Povestea lui Lisey e preferata mea.? - Stephen King Dup? o c?snicie care a durat dou?zeci ?i cinci de ani, Lisey Debusher Landon ?i-a pierdut so?ul. Scott era un romancier de succes ?i o personalitate complex?. Lisey descoperise c? exista un loc unde Scott mergea, o lume care îl îngrozea, dar îl ?i vindeca, care îi d?dea energie, dar, totodat?, îi oferea idei de care avea nevoie pentru c?r?ile lui. Acum Lisey trebuie s? înfrunte singur? demonii cu care se luptase Scott. ?i ceea ce începuse ca o simpl? încercare a unei v?duve de a pune în ordine tot ce a r?mas în urma so?ului plecat dintre cei vii se transform? într-o c?l?torie aproape fatal? spre îns??i inima beznei.   Fragment ?? Înceteaz? chiar acum! Ajunge! Opre?te-te! î?i porunci Lisey. Dar putea, oare? Asta era întrebarea. ?i era o întrebare important?, pentru c? r?posatul ei so? nu era singurul care-?i reprimase anumite amintiri dureroase ?i însp?imânt?toare. ?i ea ridicase un fel de cortin? mintal? între «LISEY DE ACUM» ?i «LISEY! ANII DE ÎNCEPUT!», pe care o considerase întotdeauna o stavil? rezistent?, îns?-n seara aceea nu mai era atât de sigur?. F?r? îndoial?, erau câteva g?uri în ea ?i, dac? te uitai prin ele, te supuneai riscului de a vedea în negura vine?ie de dincolo lucruri pe care poate c? n-ai fi vrut s? le z?re?ti. Era mai bine s? nu prive?ti, a?a cum era mai bine s? nu-?i arunci ochii spre o oglind? dup? l?sarea întunericului decât dac? erau aprinse toate becurile din camer? [...]. Unele amintiri erau inofensive, îns? altele ? periculoase. Era mai bine s? tr?ie?ti în prezent. Pentru c?, dac? surprindeai amintirea gre?it?, riscai s?... ? Riscai s?... ce? se întreb? Lisey cu o voce furioas? ?i tremurat?. Dar apoi, imediat, ad?ug?: Nu vreau s? ?tiu.?



Carti de acelas autor: Stephen King
Carrie
21.99lei
Salem's Lot
54.99lei
JFK 11.22.63
27.99lei
Mr. Mercedes
43.25lei
Misery
59.99lei

Prima pagina