Icoanele bizantine ale Maicii Domnului

Egon Sendler

Icoanele bizantine ale Maicii Domnului

Pret:

50
00
Lei


Mai multe detalii »
Dup? ce într?o lucrare precedent?, ?Icoana, chipul nev?zutului?, ap?rut? tot la editura Sophia, a definit Icoana în termeni generici, sub aspect teologic, estetic ?i tehnic, Egon Sendler î?i focalizeaz? cercetarea în prezenta lucrare asupra iconografiei mariale bizantine, investigându?i izvoarele biblice, patristice ?i liturgice, punându?i în lumin? marile reu?ite ?i încercând s??i sistematizeze ? atât cât este cu putin?? ? devenirea aproape de dou? ori milenar?. Într?o prim? sec?iune, autorul prezint? a?a?numitele icoane mariale praznicale, legate de s?rb?torile care celebreaz? principalele evenimente din via?a Maicii Domnului, cu întreaga bog??ie de semnifica?ii spirituale pe care reflec?ia teologic? bizantin? le?a ata?at ? în registru dogmatic, omiletic sau imnografic ? sâmburelui istorico?biblic originar, semnifica?ii care se reg?sesc fidel ?i în reprezent?rile iconografice ale respectivelor praznice. În cea de a doua parte, Egon Sendler degajeaz? din impresionanta tipologie a nenum?ratelor icoane închinate Prea Sfintei Fecioare cele mai semnificative tipuri iconografice, explorând în principal marea tradi?ie bizantin?, dar ?i dezvolt?rile ulterioare pe care aceasta le?a generat în iconografia r?s?ritean?, rus? în special, precum ?i influen?ele pe care le?a putut exercita uneori în Apus. Privite într?o astfel de lumin?, icoanele Maicii Domnului ne apar nu numai aureolate de str?lucirea aurului ?i a culorilor, dar ?i luminate dinl?untru de nimbul tainic al în?elesurilor duhovnice?ti, cele care le?au dat substan?? ?i chip deopotriv?.Carti de acelas autor: Egon Sendler

Am găsit ceva asemănător
De ce merită să aștepți
Rob B. Kowalski
32.00lei
Rugăciunile Sf. Ioan din Kronstadt
sf. Ioan de Kronstadt
6.00lei

Alte recomandări
Criza conștiinței religioase
Dorin Stefanescu
45.00lei
Procesul lui Iisus
Mircea Dutu
19.20lei

Poate vă interesează?
Drept administrativ. Volumul I. Ediția 5
Dana Tofan Apostol
75.91lei
Forma lucrurilor. Alfabetul geometriei
Marco Andreatta
29.00lei

Prima pagina