Propunere pentru nemurire

Viorel Grigore

Propunere pentru nemurire

Pret:

20
00
Lei


Mai multe detalii »
Propunere pentru nemurire nu î?i dezminte titlul ?i inten?ia. Viorel Grigore îl poart? cu m?iestrie pe citotor pân? la limita absurdului, comicului, grotescului, desper?rii, suferin?ei mute îndreptându-l, în final, spre polul plus al fiin?ei. Îl depune cuviincios la picioarele tainei. Doar aici cititorul are ?ansa s? în?eleag? cum poate da un sens nonsensului, cum în moarte st? pitit? via?a ?i înc? via?a cea ve?nic?. Pân? ?i în fa?a mor?ii iminente firava trestie cuget?toare î?i poate da un rost, integrând nefirescul ei înfrico??tor, anihilând-o: putem alege s? murim cu demnitate. Ciprian Voicil? În 2014, am avut ocazia s? vorbesc la lansarea unei c?r?i literalmente n?ucitoare, Cancerul, dragostea mea de Mioara Grigore. Un titlul ?ocant, paradoxal, de nu chiar imposibil... Cu aceea?i vinov??ie ?i cu o certitudine a inedecv?rii totale am acceptat, totu?i onorat, propunerea lui Viorel Grigore de a în?ira câteva "cuvinte înainte" la reportajul de fa?? - un fel de making of al acelui "film" biografic la cap?tul c?ruia Mioara Grigore, de?i a câ?tigat toate luptele, a pierdut r?zboiul. Cite?ti, când cu încântare, când cu înfiorare ?i nu ?tii pentru ce formul? s? optezi: "Doamne, fere?te" sau "Doamne, ajut?!". În tot cazul, morala fabulei e de neclinit ?i neocolit: tocmai umilin?ele ?i durerile care ne cople?esc ajung în cele din urm? s? ne înnobileze. Dan C. Mihailescu

Alte recomandări
Talcuiri
Sfantul Nicolae Velimirovici
17.50lei
Omul - Animal Indumnezeit
Panayotis Nellas
25.00lei
Viata mea in Hristos
Sfantul Ioan de Kronstadt
45.00lei
Biblia Vol. 5
10.99lei
Psaltirea
Monahii Petru si Pavel
40.00lei
Cancerul, dragostea mea
Mioara Grigore
0.00lei

Poate vă interesează?
Ana, vocea Magdalenelor
Catherine Clemett
55.00lei
Istoria si legendele Sfantului Graal
Joseph Campbell
44.00lei
Text, timp si teritoriu
Jeremy Schonfield
39.95lei
Sfantul Nicodim de la Tismana
Silvan Theodorescu
14.99lei
Despre patimi si rugaciunea mintii
Arhim. Simeon Kraiopoulos
29.10lei

Prima pagina