Organizarea activităţii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006

Marius Teodorescu

Organizarea activităţii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006

Pret:

39
90
Lei


Mai multe detalii »
Organizarea activit??ii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006 are un pronun?at caracter practic ?i se adreseaz? deopotriv? conduc?torilor auto ?i managerilor de transport. Cu toate c? ambele categorii de personal au absolvit cursuri specializate de formare profesional? ?i de?in atestatele corespunz?toare, totu?i, în practic?, apar situa?ii deosebite care nu au fost analizate la cursuri, no?iunile mai pu?in folosite se uit?, pot exista momente de confuzie datorate oboselii sau stresului ?i, nu în ultimul rând, unele articole din legisla?ie sunt interpretabile. În astfel de cazuri, un mic ghid ?inut în torpedo-ul autovehiculului sau în sertarul biroului este deosebit de util. În cadrul lucr?rii sunt prezentate prevederile legislative referitoare la perioadele de conducere, perioadele de odihn? ?i pauze sub form? de grafice, exemple practice privind modul de lucru cu tahografele digitale, completarea diagramelor tahograf în diferite situa?ii, abateri mai pu?in obi?nuite datorate unor defec?iuni ale aparatului tahograf, erori ale sistemelor de desc?rcare a datelor etc., precum ?i recomand?ri pentru o organizare eficient? a activit??ii de transport rutier.

Carti de acelas autor: Marius Teodorescu

Am găsit ceva asemănător
Contenciosul administrativ român
Catalin-Silviu Sararu
60.36lei
Drept comercial
Vasile Nemes
83.70lei

Alte recomandări
Dreptul asigurărilor
Vasile Nemes
79.05lei
Teoria generală a dreptului
Nicolae Popa
60.36lei
Legislație notarială
Veronica Stan
27.90lei
Teoria generală a dreptului
Simona Cristea
51.06lei

Poate vă interesează?
Ghid de bune maniere moderne
Liv Tyler
33.92lei

Prima pagina