Drept comercial

Vasile Nemes

Drept comercial

Pret:

83
70
Lei


Mai multe detalii »
În contextul prefacerilor legislative aduse de noul Cod civil, de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven??, dar ?i a abrog?rii substan?iale a Codului comercial, temelia dreptului comercial a fost restructurat?, adaptat? noilor nevoi pe care societatea le impune, ?i nicidecum desfiin?at?. Acest curs de Drept comercial, ajuns la edi?ia a 3-a, este elaborat în nou? matc? a principiilor Codului civil actual, fiind abordate ?i dezvoltate conceptele clasice ale dreptului comercial (fondul de comer?, auxiliarii comercian?ilor, societ??ile ? astfel cum au fost modificate prin Legea de punere în aplicare a Codului de procedura civil? ?, titlurile comerciale, procedura insolven?ei etc.), dar ?i no?iuni relativ noi în peisajul juridic actual, precum conceptele de întreprindere comercial?, societate european?, profesionist, fiducie, concordat preventiv, mandat ad-hoc, insolven?? persoanei fizice etc. Aceast? edi?ie este îmbun?t??it? cu practic? ?i cu explica?ii suplimentare, delimitate de restul textului printr-un font diferit, astfel încât no?iunea teoretic? enun?at? în textele legale s? poat? fi accesibil?, mai u?or de în?eles. Am dorit prin aceste complet?ri atragerea celui care ia contact cu lec?ia de drept comercial, dincolo de teorie, din impersonal, în lumea real?, dinamic?, a oamenilor care caut? ?i g?sesc solu?ii la probleme cu profesioni?ti, cu societ??i, cu reorganiz?ri judiciare ?i cu insolvente, o deschidere a viitorului practician c?tre scen? vast? a adev?ratului drept comercial care se joac? dincolo de c?r?i, în fa?? instan?elor de judecat?.

Carti de acelas autor: Vasile Nemes

Am găsit ceva asemănător
Probele în procesul penal
Cristina Moisa
56.05lei
Confiscarea extinsă. Practica judiciară
Andrei Viorel Iugan
40.92lei

Alte recomandări
Titluri de credit. Cambia
Vasile Luha
37.05lei

Poate vă interesează?
Manual. Fizică. Clasa a VIII-a
Gabriela Alexandru
29.61lei
G. Ibrăileanu. Opere (Vol. V)
Garabet Ibraileanu
147.63lei

Prima pagina