Destinul saruta de 3 ori

Nina Marcu

Destinul saruta de 3 ori

Pret:

38
90
Lei


Mai multe detalii »
Ama se întoarce în România pentru înmormântarea tat?lui s?u, dup? patru ani petrecu?i în str?in?tate. În clipa când decide s? lase în urm? trecutul ?i s? r?mân? acas?, destinul începe s?-i joace feste. Îl cunoa?te pe Andrei, directorul televiziunii Alma4, îns? se produce o neîn?elegere ?i lucrurile nu merg a?a cum trebuie. Cei doi devin du?mani, dar de la du?mani la iubi?i este un singur pas? Îns?, chiar ?i când par s? îngroape securea r?zboiului, lumea le st? împotriv?. Ama va trebui s? î?i cânt?reasc? priorit??ile ?i s? aleag? între cei doi b?rba?i care îi bântuie gândurile. Oare de cine este îndr?gostit? cu adev?rat? Realitatea se îmbin? cu secretele, tr?d?rile cu corup?ia, în timp ce iubirea î?i va crea propriul ritm în sensul acelor de ceasornic. Vor reu?i s? înving? obstacolele? Ce impact va avea dezv?luirea secretelor?Carti de acelas autor: Nina Marcu

Carti din aceiasi colectie: PrimRose
Izmir - Destine divergente
Cosmin Lazar
39.00lei
Mireasa de sacrificiu
Ioana Mihaela Curalet
25.94lei

Prima pagina