Cel mai bun an (ed. a III-a)

Jinny S. Ditzler

Cel mai bun an (ed. a III-a)

Pret:

28
00
Lei


Mai multe detalii »
În fiecare persoan? de succes se ascunde un om obi?nuit care a g?sit curajul, puterea ?i disciplina de a ac?iona, de a se confrunta cu marile provoc?ri ?i de a-?i împlini visurile. Depinde doar de voi s? ave?i via?a pe care v-o dori?i. Acest ghid unic v? înva?? cum s? face?i acest lucru. Jinny Ditzler a ajutat sute de b?rba?i ?i femei s? ajung? la un nou nivel al succesului personal ?i profesional pe parcursul ultimilor 20 de ani. Cartea de fa?? este un exerci?iu distractiv, verificat ?i interactiv care ofer? un program ce v? va ajuta s? v? transforma?i ?i s? v? atinge?i obiectivele cu ajutorul a zece întreb?ri simple. Dac? ve?i g?si curajul, t?ria ?i disciplina de a ac?iona, de a înfrunta marile provoc?ri ale vie?ii, atunci via?a voastr? va fi a?a cum v-a?i dorit dintotdeauna. Cartea de fa?? î?i propune s? p?trund? în esen?a modului de a gândi ?i de a ac?iona al fiec?ruia dintre noi ?i s? ne dea puterea de a accede la un nivel mai înalt de eficien?? ?i succes personal. Printr-un proces de autodescoperire, v? pute?i evalua situa?ia actual?, dup? care pute?i trece la planificarea viitorului. R?spunzând la întreb?rile ce v? sunt adresate, ve?i putea s? v? clarifica?i ideile ?i s? trece?i la ac?iune. Ace?ti pa?i direc?i v? vor ajuta s? face?i din acest an ? ?i fiecare an ? cel mai bun an al vie?ii voastre, ob?inând venituri mai ridicate, mai mult timp pentru lucrurile care conteaz? cu adev?rat, o carier? plin? de satisfac?ii, rela?ii mai bune, s?n?tate fizic? ?i împlinire spiritual?. Acesta poate începe în orice moment ?i cu siguran?? va fi cel mai bun. La cap?tul exerci?iului individual, ve?i avea în fa?? un plan simplu, pe o singur? pagin?, care v? va ajuta s? v? împlini?i dorin?ele în anul pe care îl ave?i în fa??, dar ?i în cei care vor urma.

Carti de acelas autor: Jinny S. Ditzler
Cel mai bun an
14.99lei

Am găsit ceva asemănător
Schimbă conversația (audiobook)
Dana Caspersen
38.00lei
Good Money. Cheltuiește prudent
Nathalie Spencer
52.08lei

Alte recomandări
Vulturița. O poveste de succes
Victoria Voicu
24.18lei

Poate vă interesează?
186 de trepte
Alexandru Marton
27.34lei
Contencios constituțional
Marieta Safta
65.10lei
Atlas enciclopedic al lumii
Dorling Kindersley (DK)
101.92lei

Prima pagina