Apele ucigașe. Apocaliptica (III)

Dan-Silviu Boerescu

Apele ucigașe. Apocaliptica (III)

Pret:

13
94
Lei


Mai multe detalii »
Apele uciga?e ? dezastrele naturale care ne-au lovit în ultimele secole, avertismente pentru un viitor tragic? Vor disp?rea oare Bucure?tii sub furia apelor iscat? de un blestem al ciuma?ilor din vremea lui Caragea? ?Mult? vreme, am considerat inunda?iile catastrofale care ne-au lovit ?ara drept manifest?ri ale hazardului natural sau, chiar, ale unor blesteme str?vechi. Ploaia venea din Cer, se transforma într-un veritabil Potop, lumea se lupta eroic pentru supravie?uire, dup? care totul se uita, via?a î?i revenea la normal ? într-o ciclicitate care se întindea, în genere, pe o perioad? îndelungat? de timp. Îns?, dup? anul 2000, asemenea evenimente au devenit tot mai frecvente, având deja, pân? acum, cel pu?in cinci sezoane în care furia apelor a pustiit suprafe?e imense de teren ?i a r?pit nu pu?ine vie?i omene?ti. T?ierea accelerat? ?i criminal? a p?durilor, ducând efectiv la pustiirea Carpa?ilor ?i favorizând scurgerea mult mai rapid? a apelor pe versan?i, dar ?i desfiin?area lizierelor de salcâmi de la deal ?i câmpie (copacii fiind folosi?i, adesea, ca lemne de foc), necontinuarea programului de îndiguiri lansat dup? catastrofele din 1970 ?i 1975, lipsa unei strategii coerente de prevenire a dezastrelor ?i reac?ia slab? a autorit??ilor ? toate acestea la un loc au început s? transforme România într-o victim? sigur? a potopului periodic. Iar despre vreo Arc? a lui Noe sau alt? solu?ie de salvare nici c? poate fi vorba, deocamdat?! Furia apelor ?i absen?a Arcei lui Noe Rev?rs?rile Dâmbovi?ei asupra Bucure?tilor. De la dezastrul din 1865, pretext pentru Cuza de a-?i înfia copiii nelegitimi, la blestemele Lacului Mor(?)ii 1932 ? anul când apele iau în st?pânire Aradul ?i Ia?ii Inunda?iile catastrofale din 1970 ?i strategia ?lucrativ?? a Securit??ii în Occident 1975 ? Potopul love?te din nou România? iar Ceau?escu e peste tot! 1985 ? Inunda?iile din B?r?gan ?i tragedia de la Gr?dina Zoologic? din C?l?ra?i Catastrofa de la Foeni ?i inunda?iile din Banat din 2005 Un elefant se leg?na pe o pânz? de p?ianjen? la gr?dini?a din Costine?ti Viitura periculoas? a Dun?rii din 2006 ?i proverbiala înc?p??ânare olteneasc? a sinistra?ilor din Rast 2007 ? Urgia love?te Tecuciul Inunda?iile din 2008 din nordul Moldovei ?i adev?rata miz? a conflictului diplomatic dintre România ?i Ucraina Stare de necesitate la Dorohoi. Inunda?iile din iunie 2010 Comedie în stil Las Fierbin?i la inunda?iile din aprilie 2014: ?Tu ce faci aici, f?? Aveai chef de ni?te inunda?ii?!?

Carti de acelas autor: Dan-Silviu Boerescu
Sex Selfie
13.99lei

Am găsit ceva asemănător
Potsdam (Carte pentru toți)
Michael Neiberg
21.17lei
Ferdinand Întregitorul
Dan-Silviu Boerescu
13.95lei
Șeful Mossadului
Shabtai Shavit
20.52lei

Alte recomandări
Mărire și decădere
Paul Strathern
41.65lei

Poate vă interesează?
Moore's Essential Clinical Anatomy
Arthur F. Dalley
227.85lei
Noopali Revista CSF Nr. 3
Colectiv
18.60lei

Prima pagina